18 marca 2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami MPGO.

Rozmawiali oni z dziećmi o segregacji śmieci oraz o nowoczesnych formach ochrony środowiska - odnawialnych źródłach energii.