7 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 spotkaliśmy się w szkole, aby obejrzeć jasełka w wykonaniu uczniów klasy III i IV oraz wspólnie zaśpiewać kolędy.

Towarzyszyli nam: Burmistrz Paweł Knafel, Radni, Sołtysi oraz rodzice naszych małych aktorów :-) spotkanie upłynęło w miłej, świątecznej atmosferze.