Drodzy Rodzice!

Załączam materiały do automatyzowania poszczególnych głosek

oraz ćwiczenia usprawniające do głoski [r].

Uwaga!

Każde dziecko, które nie wypowiada jeszcze prawidłowo głoski [r], oprócz tej, którą utrwala, może również wykonywać ćwiczenia do głoski [r].

Życzę owocnej pracy!