19 czerwca 2020 r.

Edukacja wczesnoszkolna

Plik do pobrania na dole strony

 

Religia

Temat nr. 50 Dobre Serce Jezusa otwarte dla nas      /str 102-103

Temat nr 51 Nasze wakacje z Bogiem
 
😇  Serdeczne Bóg zapłać Rodzicom i Opiekunom za pomoc dziecku w wykonywaniu zadań w książce do Religii
Od września do klasy III podręcznik do Religii pt.Jezus jest z nami.  Zeszyt do Religii w kratkę 80 kartkowy. /60 kartkowy jest za mały gdyż w ciągu roku przypada  67-70 katechez a niektóre lekcje zajmują więcej niż jedną stronę./ 
 
Szczęść Boże na czas wakacyjnego wypoczynku.
 

9 czerwca 2020 r.

Edukacja polonistyczna
1.Elementarz,str.43, czytamy tekst „Zeszyt z wydatkami” odpowiadamy pisemnie na ćwiczenia: 1,2 i 3
2.Elementarz, str.46 i 47 przyglądamy się ilustracjom oraz układamy opowiadanie z pomocą wyrazów z ramki i przepisujemy je do zeszytu.
3.Elementarz, str.50-57 czytamy teksty: „O Wiśle”, „Czy to Kraków” oraz o „Warsie i Sawie”. Proszę o wpisanie tematu do zeszytu: Poznajemy polskie miasta oraz o napisanie odpowiedzi na pytania:
 Jaka jest najdłuższa rzeka w Polsce?
 Jak nazywa się góra z której wypływa Wisła oraz jakie miasto jest położone najbliżej jej ujścia?
 Jakie ciekawe zabytki można zobaczyć w Krakowie?
 Dlaczego Warszawa ma w swoim herbie syrenkę , która trzyma tarczę i miecz?
 Wykonaj ilustrację w zeszycie (do wyboru Lajkonik lub Syrenka warszawska)
4. Ćwiczenia – str. 58 ,59,potyczki ortograficzne dla chętnych (str.62 i 63), str. od 66 do str. 69.

Edukacja matematyczna
1.Elementarz, str.50-52 – zapoznaj się ze sposobami dodawania i odejmowania liczb dwucyfrowych , rozwiąż do zeszytu zadanie 2 ze str. 50 oraz 2 ze str. 52.
2.Ćwiczenia str.58 , zadanie 1 ,3 i 5. Str.59 zadanie 2. Str.60 zadanie 3,
4 i 5 i str.61 zadanie 2 i 3.

Edukacja plastyczna
1.Wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą ciekawe miejsca w Krakowie lub Warszawie.

Edukacja muzyczna
1.Posłuchaj piosenki pt.„Hej na krakowskim rynku”
https://www.youtube.com/watch?v=rjoVyAqCRXQ  oraz piosenki pt. „Jedzie pociąg z daleka” https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio  . Namaluj farbami swoją podróż pociągiem do wybranego miasta Krakowa lub Warszawy.
TERMIN ODSYŁANIA PRAC: 19 czerwca tj.piątek

 

8 czerwca 2020 r.

Język angielski

8-10 czerwca
Słuchamy historyjki „On the farm” i nagrania słowniczka obrazkowego z tyłu książki też po tym samym rozdziale. Staramy się zapamiętać jak najwięcej słów. Można pobawić się z rodzicem lub starszym rodzeństwem w przepytywanie, ktoś mówi nam słowo po polsku, a my odpowiadamy po angielsku, np. kogut , a my mówimy /ruster/ rooster.
Miłej nauki :)

 

Religia

Od 01.06.20  -  18.06.20

 
Temat nr 47 str 96-97 Duch Święty-pierwszy dar uwielbionego Jezusa
temat nr 48 str 98-99  Trójca Święta - Trzy OSOBY BOSKIE /wycinanka do wklejenia, pokolorowania./
Temat nr 49  Z Panem Jezusem idziemy przez życie - BOŻE CIAŁO.
                  /nauczę się modlitwy uwielbienia-
NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT,
TERAZ ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW , AMEN. 
 

2 czerwca 2020 r.

Edukacja polonistyczna
1.Wpisujemy temat do zeszytu: Święto wszystkich dzieci, pod tematem wpisujemy 1 czerwca Międzynarodowy Dzień Dziecka. To święto wszystkich dzieci na całym świecie.
2.Elementarz, str. 37, czytamy wiersz Jana Brzechwy „Na wyspach Bergamutach”, odpowiadamy pisemnie na ćw. 3 i 4.
3.Na str. 38 i 39 czytamy wizytówki dzieci z różnych państw, odpowiadamy pisemnie na ćw.1 i 2.
4.Na str.40 czytamy nazwy państw i ich mieszkańców. Do zeszytu odpowiadamy na ćw.2.
5.Na str.41 czytamy tekst pt. „Każdy jest ważny”. Odpowiadamy pisemnie na ćw.1,2 i 3.
6.W ćwiczeniach uzupełniamy od str:50 do 57, za zadania ze str.52-53 (Sprawdzam siebie) będzie ocena!!!

Edukacja matematyczna
1.Elementarz, str. 43, rozwiązujemy do zeszytu ćw.1, 2 i 4.
2.Proszę poćwiczyć mnożenie i dzielenie oraz skorzystać z zadań w elementarzu, które SA na str. 44-48.
3. W ćwiczeniach rozwiązujemy zadania na str. 54,55, 57.


Edukacja informatyczna
1.Proszę o wykonanie 4 dowolnych zadań na płycie CD.


Edukacja muzyczno-plastyczna
1.Posłuchaj piosenek Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są”
https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ   oraz https://www.youtube.com/watch?v=sFF--8q1Eek   zaprojektuj znaczek przedstawiający Święto Dzieci na całym świecie.


Edukacja przyrodnicza
1.Obejrzyj film dotyczący sąsiadów Polski przeczytaj nazwy państw i spróbuj zapamiętać
https://www.youtube.com/watch?v=OZBoKqlMF64 


Wychowanie fizyczne
1.Ćwiczymy rzuty i chwyty piłki oraz kozłowanie i rzut do celu.
Termin odsyłania zadań to 8 czerwca 2020 (tj. poniedziałek).

 

1 czerwca 2020 r.

Język angielski

Zadania do 8 czerwca 2020r
Na s.47 czytamy tekst
I would like/aj łud lajk/- chciałbym
Feed the ducks/fid de daks/-karmić kaczki
Milk the cows /milk de kałs/- doić krowy
Watch the birds/łacz de berds/-obserwować ptaki
Pick some/pik sam/-zebrać trochę
Chop some wood/czop sam łud/-rąbać drzewo
In summer/in samer/-w lecie
Zad. 2/47 – foto na maila
ĆWICZENIÓWKA:
Robimy zadania na s.44-45, stronę 45 przysyłamy na maila.

 

Religia

Od 01.06.20  -  05.05.20

Temat nr 47.str.96-97   Duch Święty-pierwszy dar uwielbionego Jezusa.
                                     ( wkleić naklejki i pokolorować, obrysować znaki 
                                       Ducha Świetego)
Temat nr 48.  Trójca ŚWIĘTA.
                      ( z ostatniej kartki w książce wyciąć wycinankę i wkleić na stronę 98, na stronie 99 według poleceń.
 
Oddajemy cześć Trójcy Świętej poprzez modlitwę ,,Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, oraz przez czynienie znaku Krzyża z szacunkiem. 
                                                                   Szczęść Boże
 
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA😇
 

26 maja 2020 r.

Edukacja polonistyczna
1.Elementarz, str. 33 czytamy wiersz „Najczerwieńszy kubek”, odpowiadamy pisemnie do zeszytu na ćwiczenie 2 i 3.
2. Elementarz. Str.34, skorzystajcie z instrukcji i przykładu pisania życzeń. Proszę o napisanie życzeń z okazji Dnia Mamy.
3. Elementarz, str.35, czytamy wiersz „Magister uśmiechów”, wykonujemy i do zeszytu ćwiczenia 1 i 3.
4. Przepisz do zeszytu ćwiczenie 2 ze str. 36 z elementarza dotyczące wymiany rz na r.
5.W ćwiczeniach wykonujemy zadania ze str.46-49
6. Porozmawiaj z rodzicami nt. wykonywanych przez nich zawodów. Napisz w zeszycie kim chciałbyś/chciałabyś zostać kiedy dorośniesz. Uzasadnij swój wybór.
7. Skorzystaj ze strony http://pisupisu.pl/  wykonaj wybrane przez siebie ćwiczenia związane np., z rzeczownikiem, czasownikiem, tworzeniem liczby mnogiej lub ortografią.


Edukacja matematyczna
1.Proszę o zapoznaniem się z obliczaniem różnic, str.40 z elementarza, rozwiąż zadania 3, 5 do zeszytu.
2.W ćwiczeniach wykonujemy zadania 1, 2 i 3 ze str.49, ze str. 50 zadania 1,2 i 3.
3. Wykonujemy zadania sprawdzające znajomość tabliczki mnożenia ze str: 53 i 54. Proszę o samodzielność wykonania, za te ćwiczenia będzie ocena.
4. Ćwiczymy tabliczkę mnożenia, dzielenie oraz dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Proszę korzystać ze strony internetowej https://www.matzoo.pl/ 


Edukacja plastyczna
1. Proszę o wykonanie portretu i prezentu dla mamy według własnego pomysłu dowolną techniką.


Edukacja muzyczna
Posłuchaj piosenki „A ja wolę moją mamę”
https://www.youtube.com/watch?v=n4tYuYZd_yc  oraz „Życzenia dla mamy”
https://www.youtube.com/watch?v=t7koX6Y_e3A   Wykonaj ilustrację do wybranej przez siebie piosenki.
Termin odsyłania prac to 1 czerwca 2020

 

25 maja 2020 r.

Język angielski

Zadania do 1 czerwca 2020r
Na s.46 czytamy słowa piosenki, zapisujemy nowe słówka w zeszycie:
Crazy/krejzi/-szalony
Chickens/czikens/-kurczaki
Use/juz/-używamy
Beep/bip/-klakson
Never-nigdy
Go to sleep/gou tu slip/-chodzimy spać
Our/auer/-nasz
Rest-wypoczywastill-wciąż
Tells-mówi
Neighbours/nejbers/-sąsiedzi
Słuchamy piosenki zad.2/46
ĆWICZENIÓWKA:
Dopasowujemy słówka na górze kolorowanki (s.43), podpisując obrazki, kolorujemy je i zdjęcie
przysyłamy jak zwykle na maila lub messengera.

 

19 maja 2020 r.

Edukacja polonistyczna
1.Elementarz, str.28 i 29 –czytamy tekst Adama Bahdaja pt. „Malowany ul”, w zeszycie wpisujemy temat: Przygody pszczółki Bze-Bze. Odpowiadamy pisemnie na ćwiczenie 1 i 2, które znajdują się na stronie 29.
2.Ze strony 30 i 31 czytamy tekst Agnieszki Tyszki pt. „Aga i motyle”. Proszę wybrać 2 dowolne ćwiczenia ze strony 31 i wykonać je w zeszycie.
3.Zapoznaj się ze sprzymierzeńcami i szkodnikami, które występują na łące. Wykonaj ilustracje wykonanego przez siebie zwierzęcia na kartce z bloku.
4.W ćwiczeniach na stronie 38 do 40 wykonujemy podane zadania. Na stronie 44 wykonujemy ćwiczenia 1 i 2.
5.W zeszycie wpisujemy temat: Poznajemy owady. Proszę o przepisanie informacji z ramki do zeszytu, która znajduje się na stronie 38 w ćwiczeniach.


Edukacja matematyczna
1.Elementarz str. 36-37. Proszę o zapoznanie się z przykładami obliczenia sum oraz o wykonanie ćwiczenia 3 ze strony 36 oraz ćwiczenia 1 i 2 ze strony 37 do zeszytu.
2.Ćwiczenia – ze strony 47. Rozwiązujemy zadanie 2 ,3 i 4 oraz ćwiczenie 1 , 2 i 3 ze strony 48.
3.Doskonalimy umiejętność dodawania liczby dwucyfrowej do jednocyfrowej dowolnym sposobem. Odejmowanie będzie w przyszłym tygodniu.
4. Ćwiczymy i utrwalamy tabliczkę mnożenia, proszę wybrać sobie ze strony https://matmag.pl/pdfy  2 karty pracy (1 z tabliczką mnożenia a drugą z dzieleniem), rozwiązać je i wkleić do zeszytu w kratkę.


Edukacja plastyczno-techniczna
1.Zaprojektuj kwiatowy wzór, który będzie ozdabiał ul na twoim rysunku.
2.Namaluj swoje marzenie z wykorzystaniem dowolnej techniki.


Wychowanie fizyczne
1.Ćwicz rzuty i chwyty piłką oraz kozłowanie i rzut do celu.
2.Wykonuj rozgrzewkę , skoki obunóż i jednonóż oraz marszobieg.
3.W miarę możliwości i sprzyjającej pogody spędzaj czas na świeżym powietrzu.
Termin odsyłania zadań to 25 maja tj. poniedziałek.

 

Religia

18.05.20 Temat nr 42. Razem z Jezusem składamy Bogu Ofiarę

19-20.05.20  Temat nr. 43  Z Jezusem modlę sie do naszego Ojca
 
od 25.05.20 - 29.05.20
 
Temat nr. 44.  Wzajemna pomoc drogą do spotkania ze Zmartwychwstałym.
Temat nr. 45   Wniebowstąpienie- z Jezusem idziemy do Ojca
 
                      / w dolnej części kartki w książce są polecenia  co do wykonania
                        danego tematu /   
 
                                                                  Szczęść Boże
 

 

18 maja 2020 r.

Język angielski

Zadania do 25 maja
Zajmiemy się stopniowaniem przymiotników , czyli jak powiedzieć , że coś jed duże –większe –
największe. Otwórzcie podręczniki na s.46. Widzimy krowę , która jest duz czyli BIG, następna jest
większa czyli BIGGER, dodajemy końcówkę –er, a trzecia jest największa czyli THE BIGGEST dodajemy
końcówkę –est, a przed słowem THE. To samo z koniem: wysoki, wyższy , najwyższy.
Dlaczego w słowie big,pojawia się podwójne g?
Jezeli słowo ma patrząc od końca : spółgłloskę (g), w środku samogłoskę (i) a trzecia jest znów
spółgłoska(b), wtedy podwajamy ostatnią literę. Zajmiemy się tym dokładnie w klasach starszych,
tylko dla ciekawych o tym wspominam 
Ostatnie slowo to przymiotnik „dobry”. Jest to przymiotnik nieregularny. Popatrzcie w języku polskim
też. Nie powiemy dobry – dobrzejszy - najdobrzejszy 
Tylko dobry-lepszy –najlepszy. Podobnie w języku angielskim
Good-better-the best
Otwórzcie ćwiczeniówki na s.42, porównujemy tu zwierzęta , słowo THAN znaczy niż
Czyli pierwsze zdanie” Krowa jest mniejsza niż... patrzymy na rysunek na górze strony, połączono ze
słowem „elephant” zatem ...niż słoń.
Drugie zdanie koń jest wyższy niż...
Trzecie Pies jest większy niż...
Czwarte hipcio jest grubszy niż...
Piąte JA jestem wyższy niż...
Ostatnie zdanie – psy sa lepszymi zwierzakami niz...
Napiszcie po śladzie i przyślijcie mi foto.
Powtarzajcie piosenkę o krowie! :)

 

12 maja 2020 r.

Edukacja polonistyczna
1. Elementarz, str. 23, czytamy wiersz „Majówka”, wpisujemy temat do zeszytu „Wyjazd na majówkę”, odpowiadamy pisemnie na ćw.3 i 4, które znajdują się na tej samej stronie.
2. Przeglądamy na str.24 i 25 mieszkańców majowej łąki, wybieramy 3 rośliny i 3 zwierzęta o których piszemy krótką notatkę w zeszycie.
3. Uczymy się na pamięć wiersza Jana Brzechwy „Żuk”. Termin odpytywania to 18 maja (poniedziałek) można do mnie zadzwonić lub wysłać nagranie z wiersza albo porozmawiamy na messengerze. (czekam od godz.10.00 do 12.00).Jeśli ktoś będzie gotowy z wierszem przed upłynięciem terminu to proszę mnie powiadomić.
4. W ćwiczeniach na str.28 i 29 uzupełniamy potyczki ortograficzne; na str.32 wykonujemy zadanie 1 oraz na str.35 zadanie 7 i na str.36 ćw.1 i 2.


Edukacja matematyczna
1. W dalszym ciągu utrwalamy tabliczkę mnożenia w zakresie 100 oraz doskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania również w tym zakresie. Rozwiązujemy z ćwiczeń ze str. 42, zadanie; 1, 3 i 4 oraz ze str.43 zadanie 1, 2, 3 i 6.
2. Proszę z elementarza ze str.32 i 33 przejrzeć ćwiczenia związane z zegarem, ćwiczymy obliczenia zegarowe i kalendarzowe -można skorzystać z ćwiczeń ze str.44 i45 lub ze strony internetowej
https://www.matzoo.pl/ 


Edukacja plastyczna
1. Proszę wykonać ilustrację przedstawiającą „Majową łąkę”- malowanie farbami, papier kolorowy lub plastelina.
Termin odsyłania prac do 18.05.2020 tj. poniedziałek.

 

11 maja 2020 r.

Język angielski

Zadania do 18 maja
Nauczcie się czytać tekstu ze str. 44 na różowym tle. Poproszę o nagranie głosowe lub filmik na
poczte lub messengera.
Do zeszytu przepisujemy słówka ze str 45
Farmhouse- dom na farmie
Sheep –owca
Grass – trawa
Field- pole
Hay- siano
Mug – kubek
Jeszcze raz słuchamy słuchanki ze str. 45
W ćwiczeniówce wykonujemy zadanie 2 ze str.40. Słówka z poprzedniej lekcji będą pomocne.
Przesyłamy zdjęcie.
Pozdrawiam i życzę miłego tygodnia :)

 

6 maja 2020 r.

Religia

Witam was w miesiącu maju który jest poświęcony Matce Bożej.

W tym tygodniu proponuję abyście obejrzeli Film o Matce Bożej.wpiszcie
w Google tytul: ,,Tajemnice Jasnej Góry"
                         ,,Historia i tajemnica Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej"
 
W przyszłym tygodniu od 11.05.20  - 15.05.20. następujące tematy:
 
Temat nr.42.  Jezus zmartwychwstały karmi nas swoim Ciałem.
Temat nr 43.  Z Jezusem modlę się do naszego Ojca.
 
W tych tematach na dole kartki w książce jest informacja co należy pokolorować,
co wpisać a co wkleić.
                                                                                         Szczęść Boże


Edukacja polonistyczna i społeczna

1. Elementarz-proszę o przeczytanie treści na str: 21, czytamy wiersz „Trzy po trzy”- przepisujemy do zeszytu ostatnią zwrotkę wiersza
2.Ćwiczenia-uzupełniamy zadania 6, 7 na str. 22 oraz proszę o przypomnienie sobie treści lektury „Czarna owieczka”, aby móc uzupełnić zadania 1,2,3 i 4 na str.23, 26 i 27
3. W zeszycie wpisujemy temat „Majowe Święta” oraz daty od 1 do 3 maja i piszemy jakie wtedy obchodzimy Święta. Po obejrzeniu filmu https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM  piszemy w zeszycie jakie są:
- symbole narodowe, 
- najdłuższa rzeka w Polsce,
- stolica Polski,
-waluta.
Wykonujemy także ilustrację przedstawiającą flagę Polski.


Edukacja matematyczna
1.Ćwiczymy tabliczkę mnożenia w zakresie 100 oraz dzielenie w zakresie 30.
2. W ćwiczeniach na str.40 rozwiązujemy zadania 1, 2, 3, 4 i 5 oraz zadania 1,2, 3 i 4 na str.41.


Edukacja informatyczna
1.Prosze napisać w programie Word proste ogłoszenie związane np. z zaginięciem zwierzątka, organizacją konkursu lub zaproszenie np. na urodziny. Korzystamy z pogrubień, pochyleń czy podkreśleń. Zmieniamy kolory czcionek. Przypominam ćwiczyliśmy pisanie ogłoszenia i zaproszenia na zajęciach. Jeśli posiadacie płytę CD do zajęć można
wykonywać z niej zadania lub zagrać w ulubiona grę.
Powodzenia :)
Termin odsyłania zadań to 11 maja.

 

5 maja 2020 r.

Język angielski

Zagadnienia do 11.05.20r.
Wpiszemy do zeszytu nowe słówka:
Barn – stodoła
A tail- ogon
Grass – trawa
Hay-siano
Milk – mleko(jako rzeczownik) lub doić (jako czasownik)
Fresh – świeży
Posłuchajcie opowiadania o wizycie Jacka na farmie dziadka, a potem piosenki o przyjaznej krowie.
Pokolorujcie krowę na barwy „red and white” słowo red można tłumaczyć jako czerwony, lub rudy ;)

 

29 kwietnia 2020 r.

Edukacja polonistyczna
1.Czytamy tekst z podręcznika, str.16 i 17, odpowiadamy pisemnie na ćw.2 do zeszytu oraz temat do zeszytu: Życie na wsi. Czytamy tekst ze str.18 i 19/ Wypisujemy nazwy zbóż do zeszytu.
2. Ćwiczenia uzupełniamy, str.16-21
3.. Obejrzyj filmy o powstawaniu chleba
https://www.youtube.com/watch?v=jl1lRfgwzWU 
https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8 


Edukacja plastyczna
1.Po obejrzeniu filmu wykonaj ilustrację do wybranego etapu przy produkcji chleba.
2. Ulep z plasteliny 3 wybrane przez siebie zwierzęta mieszkające na wsi.


Edukacja matematyczna
1.Podręcznik matematyczny wpisujemy temat: Banknoty i monety, ze str.24 wykonujemy ćwiczenia 1, 3 oraz ze str, 25 ćw.6 i 7. Przepisujemy do zeszytu informacje z 2 ramek ( 1 kg, pół kg odważniki dekagramowe).ze str.26
2.Ćwiczenia, str.38 i 39


Wychowanie fizyczne
1.Proszę ćwiczyć kozłowanie piłki oraz rzuty do kosza.
Termin odsyłania zadań to 5 maja.

 

28 kwietnia 2020 r.

Język angielski

Zagadnienia od 28.04 do 4. 05.
Powtórzmy dni tygodnia:
https://www.anglomaniacy.pl/pdf/e26practise.pdf 
W ćwiczeniówce na koniec rozdziału jest powtórzenie wiadomości „Już umiem!”, proszę to wypełnić i
przysłać mi zdjęcie.
Zaczynamy nowy rozdział. W zeszycie wpisujemy:
Lesson
Topic: What are they doing?- co oni robią?
Przepisujemy słówka I znajdujemy ich angielskie odpowiedniki, resztę przepisujemy:
Kogut-
Pies-
Latawiec-
Świnki-
Kury-
Kot-
Gęsi-
Piłka-
Swimming-pływają
Chasing-ścigają
Looking at-patrzą na
Kicking-kopią
Standing- stoją
Going up-wznoszą się
Going down-opadają

 

27 kwietnia 2020 r.

Religia

Temat nr 37.  W każdą niedzielę cieszymy się ze zmartwychwstania P.Jezusa.

Temat nr 38.  Jezu ufam Tobie.
Temat nr  39.  Jezus żyje i jest z nami.
Temat nr. 40.  Jezus zmartwychwstały poucza nas swoim Słowem
Temat  nr 41.  Jezus zmartwychwstały karmi nas swoim Ciałem.
Temat nr 46.  MARYJA JEST NASZĄ MATKĄ I KRÓLOWĄ.
 
                      Jak poprzednio trzeba przeczytać polecenia w dolnej części kartki książki 
                      i wykonać rysunek, wklejankę lub wpis w brakujące miejsca.
                                                                      Pozdrawiam, szczęść Boże.
 

22 kwietnia 2020 r.

Edukacja polonistyczna
1. Podręcznik:
str.: 6 i 7, czytamy tekst i odpowiadamy pisemnie do zeszytu na ćw: 2 i 3 str.:8 i 9, czytamy tekst o czterech żywiołach pisemnie odpowiadamy na ćw.:2 ze str.:9
2. Ćwiczenia str.: 5 i 6 uzupełniamy zadania 3, 4, 5 i 6 Str.: 7, 12,13, 14 i 15.

Edukacja matematyczna
1. Ćwiczenia str.: 36 i 37 rozwiązujemy zadania od 1 do 9
2. Doskonalimy tabliczkę mnożenia oraz dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 dziesiątkami.
3. Proszę o korzystanie z podanych przeze mnie stron Matzoo- gry matematyczne dla szkoły podstawowej oraz SZALONELICZBY.PL 


Edukacja plastyczno-techniczna
1.Wykonujemy urządzenie lub zabawkę, które można wykonać z niepotrzebnych już przedmiotów.

Edukacja muzyczna
1. Posłuchaj piosenki „Ziemia, wyspa zielona”.
Podaję link https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc  i wykonaj ilustrację
Proszę o przesyłanie zadań do 28 kwietnia 2020 tj.wtorek na adres poczty e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub na messengera

 

21 kwietnia 2020 r.

Język angielski

0d 21-27.04
Proszę zapisać do zeszytów temat:
Lesson, Topic : Teddy Bear and friends. /Miś i przyjaciele/
 Na stronie gdzie są dzieci w łózkach i śnią, słuchamy słuchanki z zad 1 i 2
 Wykonujemy zadanie z ćwiczeniówki na tej samej stronie
 Robimy notatkę w zeszycie:
Big – duży
Angry – zły
Strong- silny
Small-mały
Tall- wysoki
Busy – zajęty, zapracowany
Funny- zabawny
I would like to – chciałbym
Grow- rosnąć
 Czytamy słowniczek obrazkowy, można słuchankę włączyć. Słowniczek jest na końcu
podręcznika, rozdział TEDDY BEAR AND FRIENDS. Można sprawdzić dziecko, nazywając
obrazek po polsku a dziecko mówi jak to słowo brzmi po angielsku. Np „lody” na co dziecko
odpowiada /ajs krim/ - ice cream.
 Dokańczamy zadania w ćwiczeniówce z całego rozdziału.
W tym tygodniu nie przysyłamy zdjęć , ale zadania będa sprawdzone!

 

16 kwietnia 2020 r.

Edukacja polonistyczna
1.Czytamy tekst na stronie 4 i 5 z podręcznika pt. „Tu mówi lisek”. W zeszycie w linię wpisujemy temat zajęć: Mieszkańcy lasu. Odpowiadamy pisemnie w zeszycie na ćwiczenie 1, 2 i 3 które są pod tekstem.
2. W ćwiczeniach uzupełniamy dwa zadania na stronie 4.
3. Przypominam o doskonaleniu umiejętności czytania oraz o zeszycie do kaligrafii.


Edukacja matematyczna
1.Z elementarza matematycznego proszę o rozwiązanie do zeszytu 3 wybranych przez siebie zadań ze stron: 24 lub 25
2. W ćwiczeniach uzupełniamy zadania na stronie 34 oraz ćwiczenie 7,8 i 9 na stronie 35.
3. Utrwalamy tabliczkę mnożenia oraz dodawanie i odejmowanie dziesiątkami do stu (można wpisywać sobie przykładowe działania do zeszytu)


Edukacja przyrodniczo-plastyczna
1.Wykonujemy plakat przedstawiający szkodliwe /przyjazne zachowania człowieka wobec środowiska naturalnego. Technika pracy i format dowolny.


Wychowanie fizyczne
1.Spędzamy czas na świeżym powietrzu, proszę poćwiczyć rzutu do celu oraz skakanie na skakance.


Termin nadsyłania zadań do 21.04.2020 tj. wtorek

 

15 kwietnia 2020 r.

Język angielski

Powtarzamy liczenie do 20
https://www.youtube.com/watch?v=ad1h8fSqSzw 
https://www.youtube.com/watch?v=wiGEEJLLKd8 
w zeszycie zapisujemy temat : lesson, topic: Directions- kierunki.
Jako notatkę :
Turn left- skręć w lewo
Turn right- skręć w prawo
Go straight on- idż prosto
Stop- zatrzymaj się
Proszę sobie wybrać z lekcji Clap in rythm with Teddy dwie rymowanki i nauczyć się ich na pamięć i
wysłać mi nagranie do 20. 04.20r. Może być na messengerze, lub mailem.

 

6 kwietnia 2020 r.

Religia

06.04.20     Temat nr. 33-WIELKI CZWARTEK - Dzień Mszy św. i Kapłaństwa

                  temat nr. 34- Wielki Piątek-Pan Jezus umiera na Krzyżu z miłości do nas
Nauczyć się: JEZUS CHRYSTUS JEST SYNEM BOŻYM KTÓRY STAŁ SIĘ
                   CZŁOWIEKIEM I UMARŁ NA KRZYŻU DLA NASZEGO ZBAWIENIA.
 
07.0420     temat nr. 35  WIELKA SOBOTA- Wigilia Paschalna
08.04.20    temat nr. 36  WIELKANOC - Niedziela zmartwychwstania Pana Jezusa
 
Nauczyć się:   Tajemnica wiary:
                                                  CHRYSTUS UMARŁ 
                                                  CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ
                                                  CHRYSTUS POWRÓCI
 
Szczęść Boże -   BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT 
 

31 marca 2020 r.

Język angielski

To materiały na dwie lekcje w tym tygodniu, dotyczą świąt wielkanocnych, po kliknięciu w link proszę:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/easter 
wybrać sobie dwie zabawy, można więcej, można też wydrukować materiały pod łapką PRINT i
wykonać ćwiczenie a następnie zdjęcie przysłać(dla chętnych).
Posłuchaj piosenki
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sounds/clap-clap-clap 
wykonaj ćwiczenie
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/sounds-clap-clap-clap-worksheet-v0.pdf
potrenuj łamaniec językowy . przepisz go do zeszytu, przetłumacz i wyślij zdjecie. Można wykonać
rysunek :-)
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters/big-black-bug 
oraz w bonusie piosenka o akcencie wielkanocnym :-)
https://www.youtube.com/watch?v=nZFRg1GucZ8 

Materiały przysyłamy do 8 kwietnia :-)

 

Edukacja polonistyczna
1.Proszę przeczytać wiersz z Elementarza Odkrywców M.Strzałkowskiej pt.: Budki, dudki, bieg i śnieg” ze str.56 oraz wykonać do zeszytu ćw.1 i 2.
2.Czytamy ze str. 58 rymowane wierszyki z h, jeden przepisujemy do zeszytu.
3.Ćwiczenie 6 ze str.: 78 oraz ćw; 1. 2 i 3 ze str.79
4.Rozwiąż krzyżówkę podaną w załączniku oraz napisz w zeszycie kilka zdań o tym jak twoja rodzina spędza Święta Wielkanocne.


Edukacja matematyczna
1.Ćwiczenia 1, 2, 3, 4, 5 ze str. 30
2.Ćwiczenia 3,4 i 5 ze str:31
3.Wykonujemy „Sprawdzam siebie” ze str.32 i 33


Edukacja muzyczna
Proszę przypomnieć sobie piosenkę „Przyszła Pani Wiosna”:

https://chomikuj.pl/wioleta.juszczyk/Piosenki+-+Szko*c5*82a+podstawowa/kl+2+sem+2/31+Przysz*c5*82a+Pani+wiosna,1525825489.mp3(audio) 

W załączniku jest  tekst.


Edukacja plastyczna
Proszę ozdobić w dowolny sposób Koszyk Wielkanocny, który jest podany w załączniku.


Wychowanie fizyczne
Proszę nie zapominać o codziennych ćwiczeniach oraz spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Spacerujemy i obserwujemy zmieniającą się przyrodę. Proszę o wykonanie zadań do 07.04.2020 tj.wtorek i o odesłanie ich na
mój adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

30 marca 2020 r.

Religia

Odszukamy w książce do religii temat nr.31 Droga Krzyżowa Pana Jezusa,przeczytać polecenia co wkleić a co pokolorować i wykonać. Temat na fioletowo gdyż trwa Wielki Post. Następnie temat nr.32/  na kolor czerwony /Niedziela Palmowa-zapowiedź męki i zmartwychwstania Pana Jezusa.

 

25 marca 2020 r.

Język angielski

MÓJ MAIL DLA UCZNIÓW : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Zagadnienia od 26.03 do 02. 04.2020 r

Proszę o słuchanie słuchanek z Unitu 6 na płytkach dołączonych do podręcznika,
 Zapoznanie się ze słowniczkiem obrazkowym z unitu 6 (tył podręcznika)
 Ćwiczenie pisowni cyfr od 11 do 20, kto nie zaliczył jeszcze tych od 1- 10, również to nadrabia
 W zeszycie wypisujemy nazwy miesięcy poprzedzone cyframi rzymskimi, plus pod spodem nazwę po polsku danego miesiąca
 Wykonanie zadania w ćwiczeniówce na tej stronie gdzie trzeba po śladzie napisać miesiące.
Całą stronę proszę uzupełnić.

Jest to materiał na najbliższy tydzień, można go rozłożyć sobie na 4,5 lekcji po 15 min, można pracować w swoim tempie, jak dziecku wygodnie. Polecam jednak krótszy, a częstszy kontakt z materiałem ,niż raz w tygodniu cała godzina naraz. Proszę o zdjęcie notatki z zeszytu oraz notatki z ćwiczeniówki. Mój mail podany jest powyżej na stronie szkoły. Za to będzie pierwsza ocena.

 

Edukacja wczesnoszkolna

Przesyłam link do  podręczników do edukacji polonistycznej  https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Elementarz-Odkrywcow_[cz_3][kl_2][pr_2018]/

 

  i do
matematyki  https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Elementarz-Odkrywcow-Matematyka_[cz_2][kl_2[pr_2018]/#p=6

 

 Przesyłam zadania:
edukacja polonistyczna:
str.48 czytamy wiersz Pierwsze kwiatki, ćw:2 str.50 ćw:1, 2
str.55-napisz opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej.

Nadal doskonalimy czytanie można skorzystać z tekstów w podręczniku.

edukacja matematyczna
str: 20 ćw :1,2,3,4
str:22, ćw: 1,2 proszę przepisać do zeszytu
str:23 ćw: 2, 4


Ćwiczymy tabliczkę mnożenia.

edukacja plastyczna
Proszę o wykonanie pracy plastycznej : Wiosenne kwiaty-technika dowolna

Ćwiczenia wykonujemy w zeszytach. Proszę o wykonanie zdjęć i przesłanie ich na mój adres emailowy.

Prace plastyczne gromadzimy w teczkach plastycznych.
Termin wykonania zadań to 30.03.2020 (poniedziałek)

 

23 marca 2020 r.

Edukacja wczesnoszkolna

1. W podanych zdaniach podkreśl rzeczownik jedną linią i czasownik linią podwójną.
Chłopiec gra w piłkę.
Kwiaty pięknie pachną.
Ptaki przylatują z ciepłych krajów.


2. Proszę napisać 3 zdania na temat aktualnej pogody.


3. Nadal zachęcam do korzystania z podanych przeze mnie stron internetowych: dyktanda online, matzoo jak również pisupisu.pl


4. Przypominam o codziennym czytaniu jak również nauce tabliczki mnożenia.


Czas na wykonanie zadań do środy 25.03.2020 Pozdrawiam serdecznie moją klasę II b

 

20 marca 2020 r.

Religia

Witam i pozdrawiam.

Zadania które poprzednio prosiłam o wykonanie pragnę dopełnić informację, że czas to dwa tygodnie. Każdy uczeń w dowolnych dniach i wybranym przez siebie czasie postara się je wykonać.                               

Zachęcam do właściwego przeżywania obecnie czasu WIELKIEGO POSTU by dobrze duchowo przygotować się do najważniejszych Świąt Wielkanocnych Zmartwychwstania PANA.                           

Proszę jeszcze wszystkich o 15 minut codziennie czytania Pisma Świętego Nowego Testamentu /Ewangelii / to będzie najlepsza Katecheza, bo to Spotkanie ze SŁOWEM BOŻYM.   

Szczęść Boże. Maria C.-Katechetka. 

 

19 marca 2020 r.

Religia

Proszę nauczyć się 10  przykazań Bożych,  Wierzę w Boga Ojca../pacierzowe/                                       

Wykonać rysunek: Komunia święta - Pan Jezus pokarmem,  chlebem  dla duszy w drodze do Nieba

 

18 marca 2020 r.

Zakres działań z poszczególnych edukacji:


1. Edukacja polonistyczna
 utrwalenie zasad pisowni u, ó, ż, rz, h, ch oraz korzystania z aplikacji dyktand online https://dyktanda.online/app/ 
 czytanie ze zrozumieniem książek dostępnych w domu oraz napisanie metryczki 1 wybranej książki w zeszycie (autor, tytuł, bohaterowie oraz napisanie w zeszycie o czym ta książka opowiada)
 w zeszycie proszę uzupełnić informację o lekturze Czarna Owieczka (dlaczego warto przeczytać tą lekturę i czy możemy się z niej czegoś nauczyć), proszę o staranność i kaligraficzność pisma


2. Edukacja matematyczna
 utrwalamy tabliczkę mnożenia oraz dzielenie - polecam stronę
https://www.matzoo.pl/klasa2/obowiazki-domowe_63_315 (na tej stronie są też do utrwalenia nazwy miesięcy, godziny, odczytywanie temperatur czy wskazania położenia obiektów)

3. Edukacja przyrodnicza
 proszę o wykonanie piramidy żywienia (na kartce z bloku z uzupełnieniem jej wycinkami z gazet przedstawiającymi produkty spożywcze)

 

Język angielski

Ćwiczymy pisownię:
 liczebników 1-20
 Kolorów
 Dni tygonia
 Miesięcy
 Polecam bezpłatny słowniczek w Internecie „diki”

Załączniki:
Pobierz plik (22 czerwca 2020.doc)edukacja_19 czerwca 2020[ ]31 kB
Pobierz plik (Załączniki.doc)edukacja_31 marca 2020[ ]298 kB