28 września 2018br. uczniowie klasy 2 oraz klas 3a i 3b wzięły udział w wycieczce do Biblioteki Publicznej Gminy  Michałowice.

             W dniu 15.10.2018 r. odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych.

       12 października 2018 r. klasy IV a i IV b wraz ze swoimi wychowawczyniami, panią E. Mistarz i panią E. Żabą przygotowały przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

        Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie, Warszawska Starówka, Plac Józefa Piłsudskiego – to tylko niektóre miejsca, które odwiedziliśmy w dniach 27 – 28 września.