,,Stymulowanie rozwoju mowy dzieci 5 i 6 – letnich poprzez ćwiczenia i zabawy logopedyczne" to innowacja pedagogiczna, którą zostały objęte dzieci 5-letnie oraz  6-letnie z oddziału "0" w roku szkolnym 2018/2019.

  Zajęcia logopedyczne w I okresie były prowadzone systematycznie jeden raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny lekcyjnej. 

W  I okresie podczas zajęć innowacyjnych w grupie zerowej  dzieci: 

wyrabiały w sobie właściwe nawyki mowy takie jak: oddech, zamykanie ust, przełykanie śliny poprzez odpowiednie ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne, wykonywały liczne ćwiczenia artykulacyjne w celu usprawnienia motoryki narządów mowy,  wypowiadały się w rozmowie kierowanej na zadany temat,  wzbogacały zasób słownictwa, utrwalały prawidłową artykulację głosek w wyniku różnorodnych ćwiczeń, doskonaliły percepcję wzrokową i słuchową, doskonaliły myślenie przyczynowo skutkowe.

W celu urozmaicenia zajęć logopedycznych wykorzystywane były różnorodne pomoce dydaktyczne takie jak: lusterka, piórka, rurki, kubeczki, baloniki, szpatułki oraz karty pracy. Podczas zajęć dzieci koncentrowały się na wykonywanych ćwiczeniach, chętnie brały udział w zajęciach, były zaangażowane oraz czerpały radość ze wspólnej zabawy.

 

 

Tekst: I. Chwierut