Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Przedmiot

Wychowawca klasy

1.

mgr Bądkowska Barbara /dyrektor/

plastyka

-

2.

mgr Ciszewski Piotr /wicedyrektor/

wf

koło zainteresowań

-

3.

mgr Bański Dariusz

język niemiecki

-

4.

mgr Blarowska Gabriela

historia

WDŻR

EDB

WOS

5.

mgr Buława Małgorzata

 

świetlica 

-

6.

mgr Caputa Maria

religia

-

7.

mgr Chwierut Iwona

matematyka

7

8.

mgr Gęgotek Joanna

fizyka

technika

-

9.

mgr Gugulska Jolanta

edukacja wczesnoszkolna

koło zainteresowań

3

10.

mgr Hejmo Renata

przyroda

biologia

geografia

chemia

koło zainteresowań

4a

11.

mgr Jagiełka Maciej

religia

świetlica

-

12.

mgr Kopcińska-Kapusta Marzena

wychowanie fizyczne

8

13.

mgr Kot Dorota

język angielski

4b

14.

Kumon Marzena

biblioteka

świetlica

-

15.

mgr Łączny Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

muzyka

1a

16.

mgr Maciejczyk Dorota

język polski

6

17.

mgr Michalska-Kiwior Ewa

język angielski

-

18.

mgr Mistarz Elżbieta

urlop

-

19.

mgr Piwińska Agnieszka

wychowanie fizyczne

pedagog specjalny

gimnastyka korekcyjna

pomoc psychologiczno-pedagogiczna

-

20.

mgr Przecherka Ewa

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

2

21.

mgr Szczypka Sylwia

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia muzyczno-rytmiczne

pedagog

 1b

22.

mgr Włodarczyk Iwona

język polski

logopeda

-

23.

mgr Żaba Ewa

język polski

informatyka

koło zainteresowań

świetlica

-

24.

mgr Jagiełka Renata

edukacja przedszkolna

-

25.

mgr Sobecka Marta

edukacja przedszkolna

5 latki

26.

mgr Kiędracha Jolanta

edukacja przedszkolna

3 latki

27.

mgr Przecherka Karolina

edukacja przedszkolna

0

28.

mgr Wnęk Iwona

edukacja przedszkolna

4 latki

29.

mgr Dróżdż Izabela

psycholog

-

30.

mgr Małek Marta

doradca zawodowy

-