Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Przedmiot

Wychowawca klasy

1.

mgr Pogan Robert /dyrektor/

matematyka

-

2.

mgr Bądkowska Barbara /wicedyrektor/

plastyka

-

3.

mgr Barańska-Słoma Barbara

edukacja wczesnoszkolna

świetlica

1 a

4.

mgr Blarowska Gabriela

historia

WDŻR

EDB

WOS

III G

5.

mgr Buława Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

2

6.

mgr Caputa Maria

religia

WDŻR

-

7.

mgr Chwierut Iwona

logopeda

świetlica

-

8.

mgr Ciszewski Piotr

wychowanie fizyczne

gimnastyka korekcyjna

8 a

9.

mgr Frania Bożena

matematyka

fizyka

-

10.

mgr Fricze Elżbieta

matematyka

świetlica

6 b

11.

mgr Gradzik Grażyna

edukacja przedszkolna

0

12.

mgr Gęgotek Joanna

zajęcia techniczne

technika

informatyka

-

13.

mgr Hejmo Renata

geografia

biologia

chemia

5 a

14.

mgr Jagiełka Maciej

język polski

zajęcia komputerowe

religia

informatyka

7

15.

mgr Kaszuba Artur

informatyka

zajęcia komputerowe

-

16.

mgr Kolano Dorota

język angielski

6 a

17.

mgr Kopcińska-Kapusta Marzena

wychowanie fizyczne

doradztwo zawodowe

świetlica

-

18.

Kumon Marzena

biblioteka

-

19.

mgr Łączny Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

muzyka

3 a

20.

mgr Maciejczyk Dorota

język polski

8 b

21.

mgr Marchut Barbara

przyroda

WOS

historia

rewalidacja

świetlica

-

22.

mgr Mistarz Elżbieta

język angielski

4 a

23.

mgr Natkaniec Renata

język polski

-

24.

mgr Piwińska Agnieszka

wychowanie fizyczne

pedagog

świetlica

-

25.

mgr Proksch Aleksander

język niemiecki

-

26.

mgr Przecherka Ewa

edukacja wczesnoszkolna

3 b

27.

mgr Szczepaniak Maria

muzyka

zajęcia artystyczne

-

28.

mgr Szczypka Sylwia

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia muzyczno-rytmiczne

 1 b

29.

mgr Szumerowska Adrianna

matematyka

przyroda

biologia

świetlica

5 b

30.

mgr Żaba Ewa

język polski

4 b

31.

mgr Sobecka Marta

edukacja przedszkolna

-

32.

mgr Wnęk Iwona

edukacja przedszkolna

-

33.

mgr Kiędracha Jolanta

edukacja przedszkolna

-