Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Przedmiot

Wychowawca klasy

1.

mgr Pogan Robert /dyrektor/

matematyka

-

2.

mgr Bądkowska Barbara /wicedyrektor/

plastyka

technika

6 a

3.

mgr Barańska-Słoma Barbara

edukacja wczesnoszkolna

świetlica

2 a

4.

mgr Blarowska Gabriela

historia

WDŻR

EDB

WOS

-

5.

mgr Buława Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

3

6.

mgr Caputa Maria

religia

WDŻR

-

7.

mgr Chwierut Iwona

chemia

świetlica

-

8.

mgr Ciszewski Piotr

wychowanie fizyczne

gimnastyka korekcyjna

-

9.

mgr Frania Bożena

matematyka

fizyka

rewalidacja

-

10.

mgr Fricze Elżbieta

matematyka

świetlica

7 b

11.

mgr Gradzik Grażyna

edukacja przedszkolna

0 b

12.

mgr Gęgotek Joanna

technika

informatyka

-

14.

mgr Jagiełka Maciej

język polski

religia

informatyka

8

15.

mgr Kopcińska-Kapusta Marzena

wychowanie fizyczne

doradztwo zawodowe

świetlica

4

16.

mgr Kot Dorota

język angielski

7 a

17.

Kumon Marzena

biblioteka

świetlica

-

18.

mgr Łączny Małgorzata

edukacja przedszkolna

muzyka

0 a

19.

mgr Maciejczyk Dorota

język polski

rewalidacja

-

20.

mgr Mistarz Elżbieta

język angielski

5 a

21.

mgr Piwińska Agnieszka

wychowanie fizyczne

pedagog

świetlica

-

22.

mgr Przecherka Ewa

edukacja wczesnoszkolna

rewalidacja

1

23.

mgr Szczepaniak Maria

muzyka

-

24.

mgr Szczypka Sylwia

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia muzyczno-rytmiczne

 2 b

25.

mgr Szumerowska Adrianna

matematyka

przyroda

biologia

6 b

26.

Śliwa Edyta

język niemiecki

-

27.

mgr Włodarczyk Iwona

język polski

logopeda

-

28.

mgr Żaba Ewa

język polski

informatyka

5 b

29.

mgr Sobecka Marta

edukacja przedszkolna

-

30.

mgr Wnęk Iwona

edukacja przedszkolna

-

31.

mgr Kiędracha Jolanta

edukacja przedszkolna

-