W roku szkolnym 2019/2020 prowadzone są następujące innowacje pedagogiczne:

 

1. "Kreatywny młody artysta" - I. Chwierut

2. "Chcę być zdrowy" - M. Sobecka, J. Kiędracha, I. Wnęk

3. "Try to speak in English - spróbuj mówić po angielsku" - S. Szczypka