KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu

 

30 sierpnia 2018

Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej SP godz. 10.00

3 września 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 – sala gimnastyczna.                                          

Klasy 5 - 8 SP, IIIG  godz. 9.00, Msza Św. godz. 10.00, klasy 0-4 SP  godz. 11.00

17 września 2018

Zebranie z rodzicami – klasy 0-4 SP godz. 16.30, klasy 5-8 SP, IIIG godz. 18.00

24 września 2018

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej godz. 15.30

12 października 2018

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

15 października 2018

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP, pasowanie na przedszkolaka.

22 października 2018

Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej.

2 listopada 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych SP, G.

11 listopada 2018

Narodowe Święto Niepodległości - udział  w uroczystościach gminnych.

12 listopada 2018

Spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

12 listopada 2018

Konsultacje z rodzicami – klasy 0-4 SP godz. 17.00

13 listopada 2018

Konsultacje z rodzicami – klasy 5-8 SP, III G  godz. 17.00

29 listopada 2018

Zabawa andrzejkowa SP + G

21 grudnia 2018

Jasełka, wigilia nauczycieli i pracowników.

23 – 31 grudnia 2018

Zimowa przerwa świąteczna

10 stycznia 2018

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej godz. 15.30

14-27 stycznia 2019

Ferie zimowe

28 stycznia 2019

Zebranie z rodzicami – klasy 0-4 SP godz. 17.00

29 stycznia 2019

Zebranie z rodzicami – klasy 5-8 SP, III G  godz. 17.00

30 stycznia 2019

Dzień Babci i Dziadka – klasy 1a, 1b, 2

31 stycznia 2019

Dzień Babci i Dziadka – oddział 0

4 lutego 2019

Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej

7 lutego 2019

Zabawa karnawałowa SP + G

marzec 2019

Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej.

 

28 marca 2019 r.

Konsultacja z rodzicami – klasy 0-4 SP godz. 16.30

Konsultacje z rodzicami – klasy 5-8 SP,  III G  godz. 18.00

10 kwietnia 2019

Egzamin gimnazjalny część humanistyczna.

11 kwietnia 2019

Egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza.

12 kwietnia 2019

Egzamin gimnazjalny język obcy nowożytny.                

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP, G

15 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty – język polski.         

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP, G

16 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty – matematyka.     

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP, G

17  kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty – język obcy.                                                                       

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP, G

18-23 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna.

30 kwietnia 2019

Spotkanie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

2 maja 2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych SP, G.

3 maja 2019

Święto Konstytucji 3 Maja – udział  w uroczystościach gminnych.

20 maja 2019

Konsultacje z rodzicami – klasy 0-4 SP godz. 16.30, klasy 5-8 SP, IIIG godz. 18.00

27 maja 2019

Dzień Matki – przedszkole

28 maja 2019

Dzień Matki – klasy 3

2 czerwca 2019

Piknik rodzinny  (Dzień Dziecka – Dzień Sportu).

14 czerwca 2019

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej godz. 15.30.

19 czerwca 2019

Dzień z wychowawcą. Komers uczniów klas 8a, 8b, III G

21 czerwca 2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Klasy 5-8 SP  godz. 9.00,   Msza Św. godz. 10.00, klasy 0-4 SP  godz. 11.00.

25 czerwca 2019

Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej.

26 – 30 sierpnia 2019

Egzaminy poprawkowe – SP, G.

22 czerwca 2019 – 31 sierpnia 2019

Ferie letnie