KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu

 

 

29 sierpnia 2019

Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej SP godz. 13.00.

2 września 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – sala gimnastyczna.                      Klasy 0-4  SP godz. 9.00, Msza Św. godz. 10.00, klasy 5-8 SP  godz. 11.00.

16 września 2019

Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej – godz. 15.30.

16 września 2019

Zebranie z rodzicami – klasy 0-4 SP godz. 17.00, Przedszkole – 17.00,
klasy 5-8 SP godz. 18.30.

14 października 2019

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14 października 2019

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP, pasowanie na przedszkolaka.

21 października 2019

Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej.

11 listopada 2019

Narodowe Święto Niepodległości - udział  w uroczystościach gminnych.

12 listopada 2019

Spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

18 listopada 2019

Konsultacje z rodzicami – klasy 0-4 SP godz. 16.30, Przedszkole – 17.00,
klasy 5-8 SP godz. 18.00.

28 listopada 2019

Zabawa andrzejkowa SP.

20 grudnia 2019

Jasełka, wigilia nauczycieli i pracowników.

23 – 31 grudnia 2019

Zimowa przerwa świąteczna.

2,3 stycznia 2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP.

7 stycznia 2020

Jasełka, wieczór kolęd i pastorałek.

20 stycznia 2020

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej - godz. 15.30

21 stycznia 2020

Dzień Babci i Dziadka – przedszkole.

23 stycznia 2020

Zabawa karnawałowa SP.

24 stycznia 2020

Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej – godz. 15.30

27 stycznia – 9 lutego 2020

Ferie zimowe.

10 lutego 2020

Zebranie z rodzicami – klasy 0-4 SP godz. 16.30, Przedszkole – 17.00,
klasy 5-8 SP godz. 18.00.

Marzec 2020

Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej.

30 marca 2020

Konsultacja z rodzicami – klasy 0-4 SP godz. 16.30, Przedszkole – 17.00,
klasy 5-8 SP godz. 18.00.

9-14 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna.

21 kwietnia 2020

Egzamin ósmoklasisty - język polski                                                          Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP

22 kwietnia 2020

Egzamin ósmoklasisty - matematyka                                                        Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP

23  kwietnia 2020

Egzamin ósmoklasisty – język obcy.                                                         

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP

3 maja 2019

Święto Konstytucji 3 Maja – udział  w uroczystościach gminnych.

4 maja 2020

Spotkanie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

19 maja 2020

Ostatni dzień przekazania informacji o ocenach niedostatecznych.

26 maja 2020

Dzień Matki – oddział 0

27 maja 2020

Dzień Matki – klasy 1,2

31 maja 2020

Piknik rodzinny  (Dzień Dziecka – Dzień Sportu).

5 czerwca 2020

Ostatni dzień przekazania uczniom i rodzicom ocen przewidywanych.

12 czerwca 2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP.

19 czerwca 2020

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej godz. 15.00.

25 czerwca 2020

Dzień z wychowawcą. Komers uczniów klasy 8.

26 czerwca 2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Klasy 0-4  SP godz. 9.00, Msza Św. godz. 10.00, klasy 5-8 SP  godz. 11.00.

30 czerwca 2020

Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej.

26 – 30 sierpnia 2020

Terminy egzaminów poprawkowych – SP.

27 czerwca 2020         – 31 sierpnia 2020

Ferie letnie