31 sierpnia 2023

Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej SP godz. 10.00.

4 września 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 – spotkanie z wychowawcami.                                         

Klasy 0-3  SP godz. 9.00, Msza Św. godz. 10.00, klasy 4-8 SP  godz. 11.00.

4 września 2023

Zebranie szkoleniowe w związku z chorobą przewlekłą – cukrzyca.

11 września 2023

Zebranie z rodzicami – zebranie ogólne- godz. 17.00, przedszkole,
 klasy 0 – 8  – godz. 17.30, 18.30 – zebranie trójek klasowych

12 października 2023

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP, pasowanie na przedszkolaka.

13 października 2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP.

30 października 2023

Konsultacje z rodzicami –  godz.18.00

30 października 2023

Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej.

2 listopada 2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP.

10 listopada 2023

Spotkanie z okazji Narodowego  Święta Niepodległości ,śpiewanie pieśni patriotycznych.

30 listopada 2023

Zabawa andrzejkowa SP

21 grudnia 2023

Jasełka, wigilia nauczycieli i pracowników.

22 grudnia 2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP.

23 – 31 grudnia 2023

Zimowa przerwa świąteczna.

19 stycznia 2024

Dzień Babci i Dziadka – oddziały przedszkolne

29 stycznia 2024

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej - godz. 15.30

29 stycznia 2024

Zebranie z rodzicami –godz. 18.00.

5 lutego 2024

Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej – godz. 15.30

8 lutego 2024

Zabawa karnawałowa SP

12  -25 lutego 2024

Ferie zimowe.

28 marca -2 kwietnia 2024

Wiosenna przerwa świąteczna.

15 kwietnia 2024

Konsultacja z rodzicami – godz. 18.00.

24 kwietnia 2024

Dzień Patrona szkoły, Powiatowy Konkurs o Patronie.

29 kwietnia 2024

Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej – godz. 15.30.

2 maja 2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP.

6 maja 2024

Spotkanie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

10 maja 2024

Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej – godz. 15.30. szkolenie komisji egzaminacyjnych.

13 maja 2024

Ostatni dzień przekazania informacji o ocenach niedostatecznych.

14 maja 2024

Egzamin ósmoklasisty – język polski.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP.

15 maja 2024

Egzamin ósmoklasisty – matematyka.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP.

16 maja 2024

Egzamin ósmoklasisty – język obcy.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP.

27 maja 2024

Dzień Matki – oddział 0

29 maja 2024

Dzień Matki – klasa 2

29 maja 2024

Ostatni dzień przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach.

31 maja 2024

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP.

1 lub 3 czerwca 2024

Dzień Dziecka – Dzień Sportu.

10-12 czerwca 2024

Termin dodatkowy dla ósmoklasistów, którzy z powodów losowych nie przystąpili do egzaminu w maju.

14 czerwca 2024

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej godz. 15.30.

20 czerwca 2024

Dzień z wychowawcą. Komers uczniów klas 8.

21 czerwca 2024

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Klasy 0-3  SP godz. 9.00, Msza Św. godz. 10.00, klasy 4-8 SP  godz. 11.00.

25 czerwca 2024

Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej – godz. 10.00

26 – 30 sierpnia 2024

Terminy egzaminów poprawkowych – SP.

22 czerwca 2024       
– 31 sierpnia 2024

Ferie letnie