Dziecko oburęczne stymuluje do pracy obie półkule mózgu w równym stopniu, a działając raz lewą raz prawą ręką daje przyzwolenie na to, by mózg działał połowicznie nie koncentrując całej swojej ‘mocy’ na zadaniu.W konsekwencji rzutuje to negatywnie na proces uczenia się, na pamięć, koncentrację, naukę czytania i pisania.