Przewodniczący:  Wiktoria Szemraj

Z-ca: Maciej Bentkowski

Skarbnik: Dawid Kowalczyk

Sekretarz: Mateusz Jatczak, Filip Ambroszczyk

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Pani Adrianna Szumerowska i Pan Maciej Jagiełka