Przewodniczący:  Maja Natkaniec

Z-ca:  Oliwier Niedziela

Skarbnik: Aleksandra Ogorzałek

Sekretarz: Milena Światły

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Pani Renata Hejmo, Pan Maciej Jagiełka