Przewodniczący:  Karol Kwieciński

Z-ca: Kacper Bądkowski

Skarbnik: Gabriela Mikulska

Sekretarz: Roksana Piątek

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Pani Ewa Żaba