Przewodniczący:  Mateusz Jatczak

Z-ca: Nikola Karcz

Skarbnik: Karol Kwieciński

Sekretarz: Roksana Piątek, Kacper Kurek, Kacper Bądkowski

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Pani Adrianna Szumerowska