Pierwsze wzmianki o szkole w Niedźwiedziu pochodzą z protokołów z wizytacji szkół diecezji krakowskiej z lat 1565-1619, które to odnotowały działalność szkół w Słomnikach, Książu Wielkim, Niedźwiedziu, Prandocinie, Iwanowicach, Goszczy i Małoszowie. Szkoła Niedźwiedzka przetrwała czasy reformacji, zaborów i reform Komisji Edukacji Narodowej. Jej pierwszymi znanymi nauczycielami byli Marcin z Brzeźna i Stanisław z Brzeska.

Szkoła w Niedźwiedziu była pod opieką hrabiów Małachowskich i Wodzickich, którzy finansowali jej działalność.

W 1842 roku Stanisław Wodzicki ufundował nowy budynek, w którym znajdowała się Izba Szkolna. W tym czasie zwiększono znacznie fundusz na prowadzenie szkoły, który dużo wcześniej utworzyła dziedziczka dóbr niedźwiedzkich -  Marianna ze Złotnickich Małachowska. Do szkoły w tym czasie uczęszczało 41 dziewcząt  i 27 chłopców.

Duże zasługi w rozwoju szkolnictwa w Niedźwiedziu mieli Proboszczowie Jan Kanty Marcinkowski i Jan Dziembrowicz. Pierwszy z nich utworzył Towarzystwo Szkoły Elementarnej w NiedźwiedziuGłównym zadaniem Towarzystwa było czuwanie nad funduszem szkolnym, do którego wpływały składki od mieszkańców. Dodatkowo fundusz zasiliły darowizny na rzecz szkoły dokonane przez hrabinę Teklę Małachowską i hrabiego Stanisława Wodzickiego.

W roku 1859 Naczelnik Powiatu Miechowskiego specjalnym komunikatem powierzył opiekę nad Szkołą Elementarną w Niedźwiedziu księdzu Janowi Dziembrowiczowi.

W 1912 r. funkcjonowała Publiczna Szkoła Powszechna w Niedźwiedziu pod kierownictwem Adama Bieleckiego. Zachowana dokumentacja szkoły informuje, że do szkoły uczęszczało 151 uczniów. Następnym zachowanym dokumentem jest Księga Główna od roku szkolnego 1921/22 . Szkoła liczyła wówczas 2 oddziały, a jej kierownikiem był Adam Bielecki, który sprawował tę funkcję do 1930 r.

Od roku 1930 szkołą kierowała Wiktoria Chuchrówna, a 2 lata później Władysław Durmała. Była to Publiczna Szkoła Stopnia I w Niedźwiedziu.

Rok szkolny 1941/42 przyniósł zmiany, powstała Publiczna Szkoła Powszechna w Niedźwiedziu – 4 klasowa, którą kierował Kazimierz Krasławski. Nauczanie odbywało się w języku polskim, lecz zachowana dokumentacja jest w języku polskim i języku niemieckim. W roku szkolnym 1942/43 kierownikiem był nadal Kazimierz Krasławski, a w 6 klasach uczyło się 229 uczniów.

W roku szkolnym 1944/45 w Niedźwiedziu funkcjonowała Publiczna Szkoła Powszechna stopnia II Okręg Kraków Powiat Miechów Gmina Niedźwiedź. Dokumentacja sporządzana tylko w języku polskim, na stanowisko kierownika powrócił Władysław Durmała.

Rok następny to szkoła z klasami 1-7. Klasy 1 i 2 uczyły się w  wynajmowanych pomieszczeniach, klasa 3 i 4 w budynku parafialnym, a starsze klasy przeniesiono do pałacu. Od 1949 roku szkołą kieruje Szymon Catewicz, uczęszcza do niej 180 uczniów, których uczy 4 nauczycieli. Nauka obejmuje 4 okresy. W szkole działa biblioteka, spółdzielnia uczniowska, chór szkolny, drużyna harcerska, SKO, PCK. Uczniowie opiekują się ogródkiem szkolnym. Pan Szymon Catewicz funkcję kierownika szkoły pełni do końca  roku szkolnego 1966/67. Od następnego roku szkolnego kierownikiem zostaje Wiesław Kumon, a jego zastępcą Maria Kłosińska. W klasach 1-8 uczy 7 nauczycieli. Rozpoczyna się remont pałacu, który od 1970 roku zostaje oddany wyłącznie na cele oświatowe. W 1972 roku funkcję kierownik szkoły zastępuje dyrektor szkoły. Rok później powstaje projekt przebudowy wnętrza budynku pałacowego oraz projekt budowy Domu Nauczyciela. W roku szkolnym 1977/78 szkoła zmienia nazwę na Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, do której przyjmowane są dzieci ze szkół w Polanowicach, Szczepanowicach i z Niedźwiedzia 2 (Jednostka Wojskowa). W roku 1978 patronem szkoły zostaje Tadeusz Kościuszko, a pełna nazwa szkoły to Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu. Symbolem tego wydarzenia jest tablica, która obecnie znajduje się w holu głównym. W szkole w tym czasie uczy 12 nauczycieli. Uruchomiona zostaje świetlica oraz kuchnia, rozpoczęto rekultywację parku.

W roku szkolnym 1985/86 dyrektorem szkoły zostaje Wiesław Kumon, a jego zastępcą  Grażyna Gajoch, która  w latach 1992 -2007 jest  dyrektorem szkoły. Jej zastępcą zostaje Anna Pochaba. W 1999 r. szkoła zostaje przekształcona na  6- letnią Szkołę Podstawową i 3- letnie gimnazjum, które początkowo jest Filią Gimnazjum w Słomnikach. W tym czasie powstają realne plany budowy szkoły w Niedźwiedziu.

W latach 2007-2016 w dalszym ciągu dyrektorem  jest Grażyna Gajoch, a jej zastępcą zostaje Robert Pogan, który w latach 2016-2021 zostaje powołany na  dyrektora szkoły - zastępcą zostaje wówczas Barbara Bądkowska.  W tym czasie rozpoczyna się tak długo oczekiwana budowa nowej szkoły.

Od roku szkolnego 2021/22 funkcję dyrektora pełni Barbara Bądkowska , a zastępcą jest Piotr Ciszewski.

Budowa szkoły przebiega bardzo sprawnie i w końcu następuje ten wyjątkowy i historyczny dzień 7 marca 2022 r. kiedy to rozpoczęto zajęcia w nowym budynku szkolnym.