W dzisiejszych czasach media zajmują dużą część życia człowieka, również i dzieci, które nie są jeszcze gotowe do korzystania z nowoczesnych technologii. Najbardziej niepokoi fakt, iż wiek dzieci regularnie korzystających z telewizji i innych podobnych mediów znacznie się obniżył – ze średniej 4 lata do 4 miesięcy (!). Niesie to ze sobą wiele, często daleko idących negatywnych skutków w mózgu małego odbiorcy.

         Proponuję zapoznanie się z prezentacją multimedialną, dzięki której dowiecie się Państwo, w jaki sposób wysokie technologie wpływają na rozwój mowy oraz zachowanie dziecka.

Serdecznie polecam!