W roku szkolnym 2019/2020 realizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne: