W roku szkolnym 2023/2024 realizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne:

 

Koło plastyczno-techniczne w kl. 1a Mali artyści

Koło plastyczno-techniczne w kl. 1b Mali artyści

Koło sportowe w kl. 6

Koło zainteresowań z historii w kl. 7

Koło zainteresowań z informatyki w kl. 2

Koło zainteresowań z informatyki w kl. 3

Koło zainteresowań z języka polskiego w kl. 8

Koło zainteresowań z przyrody w kl. 4a