W roku szkolnym 2019/2020 realizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne:

 

zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne

zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne

zajęcia koła muzyczno - wokalnego

zajęcia koła przyrodniczego

zajęcia koła matematycznego

zajęcia koła biologiczno - matematycznego

zajęcia koła sportowego (gry zespołowe)

zajęcia koła sportowego (taneczno - ruchowe)

zajęcia rozwijające umiejętności programowania