W roku szkolnym 2017/2018 realizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne:

 

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

-zajęcia rozwijające

-zajęcia rytmiczno-muzyczne

-kółko ortograficzne

-kółko językowe

-zajęcia profilaktyczne-wspierające

-opiekuńczo-wychowawcze

-zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu

-kółko warcabowe

-Szkolny Klub Podróżnika

-aerobic

-kółko matematyczne

-zajęcia rozwijające z fizyki

-kółko biblijne

 

Organizowane są również wyjazdy na zajęcia na basenie (Park Wodny w Krakowie), a także do teatru i kina.

Od czterech lat odbywają się w naszej szkole cykliczne spotkania z muzykami Krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.