PRZEWODNICZĄCY  - p. Agata Pluta

Z-CA  PRZEW.           - p. Iwona Jatczak                           

SKARBNIK                p. Agnieszka Wiklik

SEKRETARZ              - p. Aneta  Karcz