PRZEWODNICZĄCY  - p. Joanna Cieślik

Z-CA  PRZEW.           - p. Iwona Jatczak, Magdalena Otwinowska                           

SKARBNIK                p. Agnieszka Wiklik

SEKRETARZ              - p. Aneta  Karcz

 

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Michałowice

 

1985-8900-0601-8005-5906-780001