PRZEWODNICZĄCY  - p. Elżbieta Mlonek

Z-CA  PRZEW.           - p. Mateusz Stanek                          

SKARBNIK                p. Paulina Tokaj

SEKRETARZ              - p. Joanna Cieślik

 

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Michałowice

 

20 8589 0006 0180 0550 1339 0001