Powodzeniem zakończyła się akcja Szkolnego Klubu Wolontariatu Empatia Podziel się zeszytem.

Nasze wolontariuszki przekazały dzieciom z Domu Dziecka w Miechowie 860 zeszytów. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji :) 

 

 

Tekst: G. Blarowska